Ideas - ERP

Naast updates ook fixen uitbrengen op voorgaande updates

Wij zijn erg huiverig voor het installeren van updates omdat er vaak ook weer nieuwe problemen ontstaan. Die worden dan opgelost in een volgende update maar dan ontstaan er weer andere problemen. Het zou mooi zijn als er naast nieuwe updates ook fixen zouden zijn op voorgaande updates waarin geen nieuwe functionaliteit zit. Bijvoorbeeld als update 98 uitkomt met nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen, dan ook een fix 97.1 uitbrengen met de functionaliteit van 97 en de opgeloste problemen van 98. En dan bij update 99 eventueel ook 97.2 en 98.1 uitbrengen, enzovoorts.....

 • Nasja van Meerten
 • Mar 17 2023
 • Nieuw
 • May 9, 2023

  Reactie beheerder

  Beste,

  We begrijpen de gedachtengang maar een dergelijk systeem is niet organiseren. Het uitleveren van updates is een complex proces waarbij aanpassingen bv in update 99 niet terug te plaatsen zijn in update 97 omdat er inmiddels al andere aanpassingen op de programmatuur zijn doorgevoerd. Dit maakt het nog foutgevoeliger.

  Momenteel leveren we bij problemen na installatie van een update losse aanpassingen per klant uit. Deze kunnen bij onze helpdesk worden aangevraagd.

  Daarnaast proberen we de problematiek bij uitleveringen tot een minimum te beperken.

 • Attach files
 • +10