Ideas - ERP

Vereenvoudiging vastleggen E-mailadressen

In Wholesale heb je behoorlijk veel mogelijkheden om vast te leggen hoe iets en waarnaartoe een document gemaild moet worden maar de manier waarop je dat moet vastleggen is behoorlijk omslachtig. Graag zou ik zien dat dit vereenvoudigd wordt zodat een 'normale' gebruiker dit ook kan begrijpen en kan vastleggen.

Als schot voor de boeg zou dat kunnen inhouden:

  • Loslaten van de noodzaak om eerst een mailadres vast te leggen bij de organisatie en vervolgens een verwijzing te maken naar een contactpersoon/debiteur/crediteur. Nu moet je een mailadres vastleggen in de organisatie met in de omschrijving van welke persoon die is en daarna nog een keer die persoon als contactpersoon aan de debiteur/crediteur koppelen, en daarna nog een keer het juiste organisatie mailadres koppelen aan die persoon

  • Loslaten van de koppeling voor een mailadres van een contactpersoon via de organisatie en debiteur/crediteur maar bijvoorbeeld gebruikmaken van het mailadres bij de contactpersoon zelf

  • Aan de oppervlakte brengen van de mail-uitvoerwijzen en die in verschillende programma's benaderbaar maken (bijvoorbeeld vanuit een verkooporder of onderhoud debiteur een overzicht van gekoppelde mailadressen per documentsoort en contactpersonen

  • In de debiteur/crediteur/organisatie wizard de vast te leggen contactpersoon met mailadres direct toevoegen als bruikbaar mailadres bij de debiteur/crediteur: het nu vastgelegde mailadres kan eigenlijk niet gebruikt worden

  • In de debiteur/crediteur/organisatie wizard direct toevoegen van een document-mailadres voor bijvoorbeeld de factuur

  • Olivier van Heezik
  • Aug 30 2023
  • Nieuw
  • Attach files