Ideas - ERP

Collo samenstelling

Een collo samenstelling kan pas gemaakt worden als er een zending is. In steeds meer gevallen is een collosamenstelling verplicht. Bij zendingen naar adressen buiten de EU bijvoorbeeld stellen diverse vervoerders meer eisen aan de informatie die via NShift aangeleverd moeten worden naar de vervoerder waarvoor het noodzakelijk is om producten aan 1 of meerder collo te koppelen. Op dit moment kunnen producten alleen maar automatische gekoppeld worden op basis van eenduidige regels of door pakboncolli over te nemen naar de zending. Een redesign is gewenst waarbij ik denk aan een aangepast scherm op basis van procedure la-64000. Op moment kunnen via deze procedure alleen colli toegevoegd worden die meegenomen kunnen worden naar de zending. Echter, de koppeling tussen een product en een collo is hier niet te maken. Dat is wel gewenst met een scherm met alle producten op de magazijnbon die geselecteerd kunnen worden (Multiple select) en selectie obv barcode met de mogelijkheid om aantal te koppelen te wijzigen. En deze vervolgens aan een collo te koppelen net zo lang totdat alle producten gekoppeld zijn, voordat de zending aangemaakt wordt. Bij het aanmaken van de zending en bij de parameters instelling dat de pakboncolli gekopieerd moeten worden naar de zending, dan kan deze informatie direct mee naar de zending en het label afgedrukt worden als een vervoerder deze informatie eist in het geval van een douane zending bijvoorbeeld. Tevens sluit deze werking beter aan bij het maken van DESADV berichten waarbij een koppeling met een collo ook verplicht is.

  • Ben Fousert
  • Sep 15 2023
  • Nieuw
  • Attach files