Ideas - ERP

Via uitvoerwijze HTTP endpoint kunnen benaderen

Wij zouden graag via een uitvoerwijze ook een HTTP-call kunnen uitvoeren. Hiervoor zouden ook parameters moeten worden opgenomen waarmee het endpoint kan worden aangeroepen.

  • maurice laan
  • Oct 27 2023
  • In overweging
  • Attach files
  • +15