Ideas - ERP

vertalingen mogelijk maken in Live tegels

Momenteel is het niet mogelijk om kolommen te vertalen in Live tegels. Dat betekent dat als er gebruikers of administraties in een andere taal worden gebruikt, deze alleen in het Nederlands zichtbaar zijn of er moet een 2e tegel aangemaakt worden met in de kolomomschrijving een andere taal. Dat laatste is erg omslachtig en extra belastend voor het systeem.

Dus zou het fijn zijn als een kolom taalafhankelijk ingesteld kan worden.

  • Guest
  • Mar 26 2024
  • Nieuw
  • Attach files